BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Xamk Koulutuskalenteri//iCal4j 1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT UID:2465 DTSTAMP:20201205T221418Z LOCATION:Verkossa - Teams\, DESCRIPTION:Alla koulutuksen sisältö ja Teams-linkki\, jonka voit pyytää myös Anne Jääsmaalta. Osallistuminen ei vaadi etukäteisilmoittautumista. Tapahtuma tallennetaan ja se tulee Staffin TKI-osion aloitussivun Ajankohtaista-otsikon alle.  \; Koulutuksen sisältö: 12.30-12.45: Mistä TKI-hanketyössä on kysymys? / Tutkimusjohtaja Anu Haapala 12.45-13.30: Hankesuunnittelu IMS-prosessia mukaellen + budjetin esitiedot -pohjan ja hankevalmistelun tarkistuslistan esittelyt / TKI-suunnittelijat: Mari Heijari\, Janna-Mari Väisänen\, Anne Jääsmaa\, TKI-asiantuntija Vappu Kunnaala-Hyrkki 10 min. tauko 13.40-14: Hankkeen toteutus ja päättäminen: projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ja hankeasiantuntija Lea Suopelto kertovat onnistumisen avaimesta: saumattomasta yhteistyöstään! 14-15: Projektipäälliköiden asiantuntijapuheenvuorot: Projektimotivaatio ja yhteiskehittämisen edellytyksiä / Tuulevi Aschan Projektipäällikön &rdquo\;tarkistuslista&rdquo\; / Taina Harmoinen Aloittavaa projektipäällikköä mietityttävät ja helpottavat asiat / Satu Pulkkinen  \; Tervetuloa! Liity Microsoft Teams -kokoukseen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y5M2IxODUtYmFkYS00Y2ZlLWJhNjYtMDYzNjA1MDMxZDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%229f28dd17-3df0-4534-a042-578b43b36a5c%22%7d  \; URL;VALUE=URI:http://optek.kyamk.fi/course/2465 SUMMARY:Hankesuunnittelu\, hankkeen toteuttaminen ja päättäminen\; näin onnistumme! DTSTART:20201209T103000Z DTEND:20201209T130000Z END:VEVENT END:VCALENDAR