Hankesuunnittelu, hankkeen toteuttaminen ja päättäminen; näin onnistumme!


  09.12.2020 klo 12:30 - 15:00
Verkossa,  Teams,  Huone:

Sisältö

Alla koulutuksen sisältö ja Teams-linkki, jonka voit pyytää myös Anne Jääsmaalta. Osallistuminen ei vaadi etukäteisilmoittautumista.

Koulutuksen sisältö:

12.30-12.45: Mistä TKI-hanketyössä on kysymys? / Tutkimusjohtaja Anu Haapala

12.45-13.30: Hankesuunnittelu IMS-prosessia mukaellen + budjetin esitiedot -pohjan esittely / TKI-suunnittelijat: Mari Heijari, Janna-Mari Väisänen, Anne Jääsmaa, TKI-asiantuntija Vappu Kunnaala-Hyrkki

10 min. tauko

13.40-14: Hankkeen toteutus ja päättäminen: projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela ja hankeasiantuntija Lea Suopelto kertovat onnistumisen avaimesta: saumattomasta yhteistyöstään!

14-15: Projektipäälliköiden asiantuntijapuheenvuorot:

  • Projektimotivaatio ja yhteiskehittämisen edellytyksiä / Tuulevi Aschan
  • Projektipäällikön ”tarkistuslista” / Taina Harmoinen
  • Aloittavaa projektipäällikköä mietityttävät ja helpottavat asiat / Satu Pulkkinen

 

Tervetuloa!

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y5M2IxODUtYmFkYS00Y2ZlLWJhNjYtMDYzNjA1MDMxZDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%229f28dd17-3df0-4534-a042-578b43b36a5c%22%7d

 


Kohderyhmät

Xamk

Vastuuhenkilö

Anne Jääsmaa

 

 

 

Ilmoittautuminen
Tähän koulutukseen ei ole ilmoittautumista tai ilmoittautuminen tapahtuu koulutuskuvauksessa olevan ohjeistuksen mukaisesti.